L'ivestigació del interior de la Terra:


Métodes directes i indirectes:

Virtual Earthquake


L'edat de les roques


Datació per carboni-14

Datació relativa

Datació relativa (secill)